• "Αγροτικό Σχολείο" πίνακας του Edward Lamson Henry - Αίθουσα Τέχνης University of Yale
  • σχολική τάξη παλιά
  • σχολική τάξη σήμερα
  • "Η παιδεία είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αλλάξουμε το κόσμο." Νέλσων Μαντέλα
JoomlaTemplates.me by WebHostArt